1. Polska 30 lotów
2. Niemcy 18 lotów
3. Australia 10 lotów
4. Wielka Brytania 10 lotów
5. Japonia 8 lotów
6. Zjednoczone Emiraty Arabskie 8 lotów
7. Francja 6 lotów
8. Irlandia 6 lotów
9. Kuba 6 lotów
10. Grecja 4 loty
11. Hiszpania 4 loty
12. Holandia 4 loty
13. Szwajcaria 4 loty
14. Malta 3 loty
15. Sri Lanka 2 loty
16. Stany Zjednoczone 2 loty
17. Włochy 2 loty
18. Dania 1 lot